Lịch sự kiện
Thứ 7
26/06/2021
Cuộc thi video clip HUTECH’s TIKTOK MASTER 2021
Trực tuyến
Thứ 5
24/06/2021
Chương trình Doanh nghiệp phỏng vấn tuyển dụng trực tuyến tháng 6/2021 - Đợt 3
Trực tuyến
Thứ 7
19/06/2021
Hội thảo Khoa học cấp Thành phố - ESR2021 HUTECH
Trực tuyến
Thứ 5
17/06/2021
Chương trình Doanh nghiệp phỏng vấn tuyển dụng trực tuyến tháng 6/2021 - Đợt 2
Trực tuyến
Thứ 7
12/06/2021
Tọa đàm “Tổng quan cục diện thế giới và đối ngoại Việt Nam, TP.HCM năm 2020, 2021"
Trực tuyến
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC